Slår alarm om ambulansene

Samtlige 17 ambulanser ved Sørlandet sykehus må skiftes ut.

  • OPPGITT: Ambulansearbeider Alfred Georg Klausen (t.v.) og ambulansearbeider-assistent Henrik Sandstad kikker motløse ned i motorrommet.

    FOTO: Kjartan Bjelland

KRISTIANSAND: 100.000 innbyggere i Kristiansand og omegn betjenes av stasjonsleder Reidar Engedals fire ambulanser. I september oppsto det forskjellige skader på alle fire, skader så store at bilene måtte på verksted. Engedal måtte børste støvet av tre reservebiler, altså tre ambulanser som allerede er parkert, men står som reserve i nødsfall. De er 10 år gamle.

Men det var heller ikke nok, så Engedal ble nødt til å låne en ambulanse av Kristiansand Røde Kors.

– Vi må ha en større forutsigbarhet i bilparken, sier Engedal, som har 33 år bak seg i ambulansetjenesten og vet hva det vil si at utstyret er i orden.

Alarm

Han har ført logg over alle problemene som har rammet bilene, og slått alarm ved å sende en bekymringsmelding til sjefen for Prehospitale tjenester Sørlandet sykehus (PTSS) Helge Abrahamsen. For disse fire ambulansene som er stasjonert i Kristiansand er bare begynnelsen. Sørlandet sykehus disponerer 17 ambulanser over hele Agder, og omtrent samtlige må trolig skiftes ut i løpet av ett til halvannet års tid. Årsaken er at alle ble kjøpt inn på samme tid, i 2006.

– Det hadde vært en fordel om vi kunne kjøpt inn en ny ambulanse omtrent annethvert år, så slipper vi disse utgiftsbombene på 20 millioner om gangen, sier Engedal.

Engedal trenger akutt tre nye biler, en ambulanse med to bårer, og to ambulanser med en båre. Det vil si en samlet investering på rundt fem millioner kroner på en gang. Jevnlig må ambulansene inn på verksted. På en retur fra Oslo røyk kløtsjen. På en annen utrykning kollapset kjøleanlegget. Lys ryker, oljetrykket svikter og ambulansearbeiderne må stadig skifte bil fordi noe går galt med dem.

Tute

– Vi skulle på en utrykning, men bilen ville ikke starte fordi den manglet strøm. Så vi flyttet over i en annen bil og rykket ut. På veien streiket sirenene, så vi måtte tute oss helt fram til ulykkesstedet, sier ambulanseassistent Henrik Sandstad og ambulansearbeider Alfred Georg Klausen. Blålysene virket imidlertid.

– Dette er alvorlig. Pasienter har ikke blitt skadelidende, men det har skjedd at ambulansen har havarert under utrykning og at vi har måttet sette inn en ny til å overta, sier Engedal.

Han understreker sterkt at alt det medisinsk-tekniske utstyret om bord i ambulansene er i topp stand, det er selve bilene som er utslitt.

Holder meldingen hemmelig

Klinikksjef Ole Georg Vinorum bekrefter å ha mottatt både bekymringsmeldingen fra stasjonsleder Reidar Engedal og et notat fra PTSS-sjef Helge Abrahamsen. Men han vil ikke at Fædrelandsvennens lesere skal få lese hva som står i dem.

- Som interne notater blir de ikke lagt ut offentlig, men de blir behandlet grundig, skriver Vinorum i en epost. Videre skriver han at i forbindelse med behandlingen av sykehusets budsjett vil det bli satt av penger til å kjøpe inn nye ambulanser neste år, men hvor mange det blir vet han ikke ennå.

- Vi er i dialog med økonomiavdelingen fordi det er et problem når mange av ambulansene er klare for utskifting på en gang, opplyser Vinorum.

På forsiden nå

Mest lest