Færre kjører bil, flere sykler og tar buss

Biltrafikken i Kristiansand er redusert med 1,6 prosent etter at rushtidsavgiften ble innført.

  • DYRERE: 16. september ble det innført rushtidsavgift i Kristiansand. Tallene viser at bruk av sykkel og kollektivtrafikk har økt i etterkant.

    FOTO: Kjetil Nygaard

o

KRISTIANSAND: Biltrafikken i Kristiansand er redusert med 1,6 prosent fra oktober 2012 til oktober 2013, melder Statens vegvesen i en pressemelding.

16. september ble rushtidsavgiften innført i Kristiansand, og som Fædrelandsvennen har skrevet tidligere har dette gitt et kjempeløft for passasjertallene for buss i Kristiansand. I ukene etter innføringen har kollektivbruken økt med fire til åtte prosent.

Les også

Kjempevekst for bussene etter rushtidsavgift

Rushtidsavgiften har ført til god trafikkvekst for Nettbuss. - Veldig gledelig, sier miljøvernsjef Øystein Holvik.

- Tallene viser at innføringen av tidsdifferensierte bompengesatser har hatt en innvirkning på folks reisevaner, sier avdelingsdirektør Johan Mjaaland i Statens vegvesen.

Flere sykler

- Flere velger å forskyve bilturen til utenom rushtiden, og totalbruken av bil går ned. Tendensen er klar, og tall fra buss- og sykkelbruk peker i samme retning, sier Mjaaland.

Antall syklister har økt etter at bomsatsene ble dyrere. Enkelttellinger viser en økning på opp mot 28 prosent sammenlignet med de samme i ukene i fjor. Ifølge veivesenet vareirer både sykkel- og kollektivtall mye ut fra værforhold.

Mjaaland understreker at tallene er fra en femukersperiode rett etter innføringen av rushtidsavgiften.

- Mer sikre tall far vi først etter flere måneder, sier Mjaaland.

Detaljer i bompengepasseringer viser følgende:

* Total trafikkmengde på de fire største bomstasjonene i Kristiansand:

2012: 1 851 400. 2013: 1 821 710.

Tall fra perioden 16. september til 20. oktober 2013 viser en endring på 29 690 færre biler - en nedgang på 1,6 prosent.

* E 39 Vesterveien har en nedgang på 3,0 prosent i totaltrafikken. I rushtiden er nedgangen på 4,1 prosent.

* E 18 Bjørndalssletta har en økning på 0,5 prosent i totaltrafikken. I rushtiden er nedgangen på 2,7 prosent.

* Riksvei 9 Grim har en nedgang på 3,7 prosent i totaltrafikken. I rushtiden er nedgangen på 5,8 prosent.

* Fylkesvei 1 Sødal har en nedgang på 5,1 prosent i totaltrafikken. I rushtiden er nedgangen på 7,4 prosent.

Les også:

Mest lest

Nettkamera