• DRØMMENES BY: LA er en drøm, en konstruksjon, som har "kolonisert våre følelser og forstillinger," skriver forfatteren Sindre Kartvedt. FOTO: AP

Vi bor alle i California