Suksessforfattar i fengsel

Den etablerte forfattaren føler skam på grunn av sin eigen overklassebakgrunn.