• TABUORD: Helene Uri har sammen med Jostein Sand Nilsen, Bente Ailin Svendsen og Andreas Østby skrevet en oppslagsbok i tabuord. FOTO: SCANPIX FOTO: Borgen Ørn E

Litt for lettvint om bannskap

Boken er en oppslagsbok i tabuord, men det savnes en nærmere drøfting av bannskapen og dens rolle både individuelt og sosialt.