• Fredrik Græsvik har skrevet boka «Den tapte krigen». FOTO: Poppe, Cornelius

Innsatsen var forgjeves