Cold War Kids til Quart

Mens de siste storkanonene lar vente på seg, slipper Quartfestivalen stadig mindre band. I dag offentliggjør de Cold War Kids.