250 aktører på scenen samtidig

Sjuendeklassinger, dukkespillere, studenter, solister, symfoniorkester, og seniorkor. Profesjonelle og amatører står side ved side i "Juleevangeliet".