• HVA HETER BARNET? Sannsynligheten for at svaret ved døpefonten allerede var navnet på noen i dåpsfølget var stor før i tiden i Norge. Anna/Anne lå på navnetoppen helt fra slutten av 1600-tallet og ble ikke vippet ned før i 1918 da Solveig seilet forbi og opp på topp. Ole måtte vike for Johan noe tidligere, i 1892.- Årsaken er oppkalling. Det var nok ikke så mange formelle regler rundt det, men sterke uformelle tradisjoner i familiene, mener språkforsker Jørgen Ouren. FOTO: Illustrasjonsfoto NTB/ Scanpix

Øverst på navnetoppen i mer enn 200 år

Synes du mange av dagens toppnavn går igjen år etter år? Ikke sammenlignet med dette.