Fra Sysla

17 milliarder kroner har forsvunnet på to år

- Støtte til fornybar energi hjelper ikke klimaet

Dette må fikses før Petrojarl Varg kan gjenbrukes