Fra Sysla

Statoil med oljefunn i Norskehavet

Fikk boom i Kina da oljemarkedet forsvant

Etter få dager i drift begynte Statoil-rør til 120 mill. å lekke